Magyar jog vs paintball markerek T4E

Magyar jog vs paintball markerek T4E

jogszabály, paintball, PepperBall, Umarex

Magyar jog vs. Paintball markerek 

 

1. 2004. évi XXIV. tv 

– Fegyvertörvény 2. §:

“14. légfegyver: a 15 joule vagy annál kisebb csőtorkolati energiájú festéklövő fegyver kivételével a sűrített levegővel vagy egyéb sűrített gáz felhasználásával üzemeltetett, szilárd anyagú lövedék kilövésére alkalmas fegyver;

31. festéklövő fegyver: olyan sűrített levegő vagy egyéb sűrített gáz felhasználásával működő eszköz, melynek csövéből 15 joule vagy annál kisebb mozgási energiával lőhető ki festéklövedék;

32. festéklövedék: a festéklövő fegyverekhez használatos, becsapódáskor felrepedő burokban folyékony festékanyagot tartalmazó, 5 grammot nem meghaladó tömegű, 12 mm-nél nagyobb átmérőjű lövedék;”

 Ez csak abban az esetben igaz, ha a lövedéke meghaladja a 12 mm-t, (.50 cal- .68 cal), vagyis a .43 cal még légfegyverek kategóriájába tartoznak. (max 7,5J! engedélyezett) 

Szabadon tarthatóak, viszont a gyártás, javítás, forgalmazás engedélyköteles!

 Ftv.“3. § (1) A rendőrség által kiadott engedély szükséges:

1. b) a festéklövő fegyver, a gáz- és riasztófegyver, a gáztöltény, a riasztótöltény, a vaktöltény, a légfegyver, a lőszerelem gyártásához, javításához, forgalmazásához,”

 

Tartás-Viselés

254/2004 korm. rend.

39. § (1) A kizárólag 7,5 joule vagy ennél kisebb csőtorkolati energiájú működőképes tűzfegyvert, a légfegyvert, a festéklövő fegyvert, gáz- és riasztófegyvert a hozzá tartozó lövedékektől, tölténytől elkülönítve, jól zárható helyen úgy kell tárolni, hogy ahhoz illetéktelen személyek ne férjenek hozzá.

(2) A kizárólag 7,5 joule vagy ennél kisebb csőtorkolati energiájú működőképes tűzfegyveren, a légfegyveren, a festéklövő fegyveren, a gáz- és riasztófegyveren olyan változtatás nem végezhető, amely annak csőtorkolati teljesítményét megnövelné, illetve azt a fegyver jellegének megváltoztatásával lőfegyverré alakítaná át.

(3) A tizennyolcadik életévét be nem töltött személy csak cselekvőképes, nagykorú személy felügyelete mellett használhat festéklövő fegyvert, illetve az Ftv. 2. § 16 pontjának hatálya alá nem tartozó légfegyvert.

(4)  A kizárólag 7,5 joule vagy annál kisebb csőtorkolati energiájú működőképes tűzfegyver, festéklövő fegyver,légfegyver lőtéren (pincelőtéren, szobai lőtéren), céllövöldében, bekerített magánterületen, a fegyver használatára vonatkozó biztonsági előírások betartása mellett, kizárólag sportlövészetre vagy céllövészetre használható.

(5) Jogszabály eltérő rendelkezése hiányában a kizárólag 7,5 joule vagy annál kisebb csőtorkolati energiájú légfegyver, számszeríj, szigonypuska közterületen, nyilvános helyen – ideértve az ott lévő járművek belső tereit is -, közforgalmú közlekedési eszközön csak zárt tárolóeszközben birtokolható (szállítható).

68pepper másolat1

 

És itt jön a lényeg! 

A jogszabály nem tér ki (.50 cal-.68cal 7,5J ‹ 15J) külön a közterületen töltve viselésre, vagy szállítási feltételekre, nincs rá paragrafus, amely tiltaná! 

Viszont az is tény, hogy a legtöbb esetben magyarázkodással fog járni!